För en mer hållbar planet skapar vi tillsammas mer rättvis shopping

Det blir allt viktigare för företag att visa att de tar hänsyn för miljön och sociala frågor. Brand awareness handlar inte längre bara om att göra varumärket känt bland konsumenterna, det handlar också om att signalera medvetenhet om de frågor som ligger kundkretsen varmt om hjärtat.

brand awarenessSå kallade ”profilprodukter” är bland de mest använda metoderna för att öka brand awareness, eller varumärkeskännedom som det heter på svenska, för företag och föreningar. Olika typer av produkter med företagets eller föreningens varumärke används också för att öka lojaliteten och känslan för det egna varumärket internt. I de fallen är produkter med firmans logotyp uppskattade presenter i samband med födelsedagar, andra event eller högtider. Samtidigt står vi inför globala utmaningar när det gäller miljön. Tidigare var det något som inte uppmärksammades av konsumenterna i lika hög grad som nu. Det gör att brand awareness i allt högre utsträckning kommit att hänga ihop med socialt och miljömässigt medvetande. Att som företag ta ansvar för sociala problem och miljön är inte längre bara en samvetsfråga utan också någonting som intimt hänger samman med hur framgångsrikt företaget kan tänkas bli.

Moderna företag har ett samvete

nikeAllt fler företag väljer nu alltså att skänka uppmärksamhet både åt olika sociala problem och miljön. Dels har uppfattningen att de båda problemen hänger ihop kommit att bli allt mer spridd. Det är också så att det har blivit ett sätt att höja företagets profil då frågorna engagerar fler konsumenter än tidigare. En undersökning kunde konstatera att 90% av företagsledare ansåg att hållbarhet och miljötänk var nödvändiga för deras företags framgångar. Förutom att frågorna har en tyngd i sig själva finns det förmodligen åtminstone ytterligare minst ett skäl till utvecklingen gått åt det här hållet. Åtminstone delvis kan det vara så att det blivit så enkelt att få tag i information att företag inte längre har samma förmåga att själva manipulera den bild konsumenterna har av dem. Inte så konstigt då att det går bra för företag som Brand New Profile som är en representant för den typ av företag som snabbt och prisvärt förser olika produkter med företagslogotyper samtidigt som de har ett ekologiskt medvetande.

Viktigt att signalera vad ditt företag tror på

Brand awareness handlar om att dina kunder ska känna igen ditt varumärke. Att ha ett varumärke som känns igen handlar om förtroende. I och med att miljön är på agendan i såpass hög utsträckning som den är just nu så är miljöhänsyn en stor del av att bygga upp ett förtroende hos konsumenterna. Några grundläggande tips för hur ditt företag kan göra detta är:

  • Börja med att formulera en policy kring hur företaget förhåller sig till sociala frågor som är relevanta för de produkter eller tjänster som säljs. Sammanfatta policyn kärnfullt och publicera den på en synlig plats på företagets hemsida.

 

  • Formge en logotyp som föder positiva associationer i samband med liknande hjärtefrågor.

 

  • Öka varumärkeskännedomen genom att trycka upp profilprodukter att sälja eller dela ut till anställda och till kunder.
Stäng meny