För en mer hållbar planet skapar vi tillsammas mer rättvis shopping

Sedan lång, lång tid tillbaka har det varit vanligt att många arbetar under dåliga arbetsförhållanden och på många platser i världen är det fortfarande fallet. Det gör mycket för att motverka att vuxna arbetar med dåliga villkor och att barn arbetar överhuvudtaget. Att köpa Fairtrade märkta produkter bidrar till bättre arbetsmiljöer.

Vad innebär rättvisemärkt?

Runtom i världen produceras produkter under olika förhållanden. På många produktioner i världen får arbetarna dåligt betalt, dålig arbetsmiljö och de har ytterst lite inflytande på arbetet. När en produkt blir märkt med Fairtrade innebär det att arbetsplatsen arbetar mer för de mänskliga rättigheterna och att arbetarna ska få det bättre på arbetet. Att köpa produkter som är Fairtrade märkta bidrar med andra ord till arbetarnas mänskliga rättigheter och en starkare miljö. Vissa ingredienser i en produkt kan vara Fairtrade men ett totalt innehåll på 20 procent i en produkt måste vara Fairtrademärkta för att en produkt ska få klassas som Fairtrade. 

För att varor ska kunna bli Fairtrademärkta finns det en hel del krav som måste uppfyllas, både för produkten och produktionen. Kraven kan variera beroende på vad för typ av vara det är produktionen producerar men på vissa produktioner krävs det att anställda har ett anställningsavtal som ger rätt till en skälig lön, föräldraledighet och övertidsersättning. På andra produktioner kan det vara att betalningen för produkten ska täcka vissa kostnader för odlaren. Dessa krav har framtagits för att vi tillsammans ska stötta en ekonomisk men också hållbar utveckling på vår jord. En produktion måste även genomgå en granskning för att bli Fairtrade certifierad. 

Vad kan jag göra som konsument? 

På produkter i våra matvarubutiker finns det en logga som visar om produkten är Fairtrademärkt eller inte. Som konsument påverkar dina levnadsvanor vår miljö och hållbara tänk antingen negativt eller positivt och om du handlar med Fairtradevaror bidrar du till det positiva. Antalet produkter som finns i utbudet idag med fairtrademärkning har ökat från 300 till 2600, detta ger oss konsumenter fler och bra valmöjligheter.

Du kan även se till att just din arbetsplats blir Fairtrade certifierade. Om ni handlar in minst kaffe, te och socker som är Fairtrademärkt så har ni möjligheten att få en certifiering. Ni kan även överväga att handla in bananer och andra frukter som är märkta med Fairtrade.

Stäng meny