För en mer hållbar planet skapar vi tillsammas mer rättvis shopping

Slöseri med resurser är antagligen den största miljöboven i vårt moderna samhälle. Den extremt snabba teknologiska utvecklingen innebär att elektronik kasseras när nyare modeller kommer ut på marknaden. Köpa och sälja begagnat, det vill säga ta vara på det som redan finns, kan göra under för både ekonomin och miljön.

Att inte sälja eller skänka gamla datorer, laptops och telefoner som fortfarande fungerar är att slänga pengar i sjön. Dessutom är det dåligt för miljön. Vid reflektion kommer nog de flesta fram till att den allra senaste telefonen kanske inte är nödvändig eller ens ger någon som helst fördel. I många fall rör det sig om att man helt enkelt bara vill ha det allra senaste. Det kan därför vara en god idé att fundera på om status är viktigare än miljö och ens personliga ekonomi.

Skänka saker till loppisar är en form av välgörenhet

Vill du göra dig av med en soffa är det i dag på de flesta orter enkelt att skänka istället för att slänga. Många välgörenhetsorganisationer erbjuder att kostnadsfritt hämta möbler och saker. De flesta återvinningscentraler har också platser där man kan skänka till Röda Korset eller Rädda Barnen till exempel, som alternativ till att bara slänga det på tippen. Att sälja och köpa gamla telefoner är också en form av återvinning som dessutom kan generera eller spara pengar.

Är det grejer av bra kvalitet gör du samhället en stor tjänst genom att låta någon annan ta hand om dina grejer. Det kan vara en lika värdefull form av välgörenhet som att skänka pengar.

Forskningen ger nya möjligheter att återvinna

En positiv aspekt i klimatdebatten är att mer och mer forskning läggs på återvinning och andra miljöåtgärder. Saker som tidigare ansågs vara omöjliga att återvinna går i dag att ta hand om på mycket mer miljövänliga sätt än tidigare.

Ett exempel är att kobolt i dag kan återvinnas på miljösäkra sätt. Pantmaskiner har fått sig en uppdatering som gör dem både snabbare och effektivare. Att ta vara på det som redan finns och skapats är en enkel och ekonomiskt fördelaktig insats som alla kan vara del av. Köp mer begagnat, sälj grejer som fungerar och släng så lite som möjligt – så gör du både plånboken och miljön en tjänst.

Stäng meny