För en mer hållbar planet skapar vi tillsammas mer rättvis shopping

När du ska köpa bil för första gången är valen många, bland annat med tanke på miljön. Bör du välja elbil, hybridbil, en drivmedelssnål bensindriven bil? Ett val som alltid är smart med tanke på miljön är att köpa en begagnad bil.

Bilkörningen ökar i Sverige och fordonstrafik bidrar till koldioxidutsläpp och därmed global uppvärmning. Ett viktigt steg för att minska utsläppen är därför att köra mindre bil, promenera, cykla och åka kollektivt. Men i många sammanhang, både till vardags och på semester, är bilen ändå oöverträffad som transportmedel.

Bilens livscykel avgör miljöpåverkan

bilAtt fokusera på minskade utsläpp är viktigt men om du köper begagnade bilar innebär det en minskad miljöpåverkan sett till hela livscykeln för bilen. Med livscykel menas de resurser som går åt till att tillverka bilen, använda och underhålla bilen och till sist att skrota bilen när den nått sin maximala livslängd och inte längre kan repareras.

Det finns många faktorer att väga in när nya bilar jämförs med äldre bilar ur miljösynpunkt men faktum är att varje ny bil som tillverkas påverkar miljön i form av resursförbrukning. Om samma bil istället kan användas flera gånger av olika ägare blir miljöpåverkan totalt sett mindre än om varje enskild ägare köpt en helt nytillverkad bil.

Jämför du en helt ny elbil med att köpa en dieselbil vinner elbilen troligtvis i längden genom lägre utsläpp, trots att tillverkning av elbilens batteri är miljöpåverkande. Skulle du jämföra en ny elbil med att köpa en begagnad bil med förbränningsmotor kan du troligen köra din fossildrivna bil väldigt långt innan du kommer upp i samma miljöpåverkan som om du köpt nytt.

Förutom att det är miljövänligt att köpa begagnat får du dessutom mycket bil för pengarna. En bil som är några år gammal har sjunkit i pris rejält samtidigt som säkerhet och kvalitet inte försämrats märkbart. En begagnad bil är ett hållbart val även för din plånbok.

Stäng meny