Fairshopping

Handelsbanken är bedrägliga mot trogna kunder

Se upp med Handelsbanken/Stadshypotek om Ni (som privatpersoner) belånat Er bostad/fastighet, byt bank innan det är för sent, se bara hur det gott för oss!

Handelsbanken har på bedrägligt initiativ de facto värderat en 565 kvm herrgårdsbyggnad, uppförd 1997, belägen 2 mil öster om Göteborg till ett negativt värde på mellan minus 1,5 till minus 3,5 milj. kronor. Du läste rätt negativt värde!

Trots att enbart jordbruksfastigheten som herrgårdsfastigheten via servitutsavtal hade nyttjanderätten till, hade värderades till mellan 5 – 7 milj. kronor i juni 2007 av auktoriserad lantbruksvärderare. Kom Handelsbanken på bedrägliga grunder i april 2008 att uppge ett falskt värde på 3,5 milj. kronor för båda fastigheterna tillsammans till KFM.

Servitutsavtalet hade upprättats 1997 på Handelsbankens initiativ, för att herrgårdsfastigheten skulle kunna tillgodoräkna sig jordbruksfastighetens betydande värde iform av 5 ha mark,
310 kvm stallbyggnad med 15 stallplatser, belyst ridbana, rasthagar, betesmarker etc.

För att på bedrägliga grunder utplåna eventuella mervärden hade Handelsbanken uppgivit för KFM att jordbruksfastigheten inte medges byggnadslov enl. Göteborgs Kommun, trots att Göteborgs Kommun skriftligen uppgivit för ägaren att något generellt ställningstagande om hinder att uppföra bostadshus på jordbruksfastigheten inte förelegat. För konkret svar har ägaren uppmanats att inkomma med ansökan om förhandsbesked. Någon ansökan om förhandsbesked har heller inte hittas i diariet för jordbruksfastigheten, under hela 2000-talet.

Bakgrunden var att Handelsbanken självmant erbjudit sig att låna ut ett belopp som med bred marginal skulle lösa det temporära likviditetsproblem som uppkommit för ägaren i samband med att KFM kontaktat Handelsbanken rörande en förfallen fordran på 24 141 kronor som Skatteverket hade mot herrgårdsfastighetens ägare. Det påpekades från Handelsbanken att den senaste fastighetsvärderingen var som sedan 2001, därför önskades en ny värdering av fastigheten. Ägaren föreslog då att det värderingsföretag som genomfört de två tidigare värderingarna var lämpligast för uppgiften, eftersom halva jobbet redan var gjort. Men Handelsbanken krävde istället att deras kompetenta värderingsmän skulle göra värderingen. Besiktningen genomfördes den 11 mars 2008.

Det framgår ur KFM:s handläggares anteckningar att han per telefon den 9 april fick besked av Handelsbankens kontorschef L- ”lånet är klart inom kort, fastigheten är värderad”. Men att han kort därefter blev uppringd av L- som lite kryptiskt uppgav hon att hon jobbar för att en lösning skall bli klar, kunde inte ge några garantier men som hon sa, ”jag jobbar för en lösning”.

Trots att KFM inte ens bett om någon värdering av fastigheten, kom Handelsbanken på bedrägliga grunder att anstränga sig för att manipulera fram en obestånds situation, för herrgårdsfastighetens ägare som endast hade 1 milj. kr i lån hos Statshypotek.

Ur KFM:s tillgångsundersökning går att utläsa – ”Företagen utredning betr. ägarens fastighet, visar inget övervärde. Belåning hos Statshypotek drygt 1 000 000 kronor och Sv Handelsbanken 2 873 328 kronor. Värderad till 3,5 mkr.”

Trots att båda fastigheterna var utlagda till försäljning på Hemnet av en gårdsspecialist när konkursförhandlingen inleddes, till ett sammanlagt försäljningspris på 14 800 000 kronor, kom Göteborgs Tingsrätt ändå att försätta ägaren i konkurs.

Hovrätten för Västra Sverige kom att neka ägaren prövningstillstånd, trots att ägaren vid överklagandet kunde styrka värdet genom konkursförvaltarens opartiska förvaltarberättelse, där enbart herrgårdsbyggnaden med tomt utifrån en s.k. försiktighetsvärdering var upptaget till 10 000 000 kronor och skulden till Stadshypotek till 1 000 000 kronor

Det är på tiden att VD Pär Boman och resten av ledningen för Handelsbanken sakligt redogör hur Handelsbanken/Stadshypotek kommit att agera på detta häpnadsväckande bedrägliga sätt mot en kund som varit banken trogen sedan mitten av 70-talet. Det här rör sig om en ekonomiska skada på minst 10 milj. kronor och ett psykiska lidande som inte nog kan beskrivas i ord.

Det är väl ändå inte Jeopardy som Handelsbanken/Stadshypotek spelar med sina kunders tillgångar?

På Handelsbankens hemsida går att läsa följande - Vår drivkraft är nöjda kunder. Därför erbjuder vi personlig service och ett komplett sortiment av banktjänster, både för privatpersoner och företagskunder. Privata Affärer har utsett Handelsbanken till Årets Bank 2009 - Det sporrar oss att varje dag bli en ännu lite bättre bank för våra kunder. Välkommen att testa oss du också.Skickat till Handelsbanken 2010-02-20 12:53:46

Kränkt och bedragen

22 personer ville ha svar!

Företaget har svarat och vill-ha-svar-knappen är stängd.

Men det är alltid öppet att kommentera.

Företagets svar

Tyvärr kan vi inte här uttala oss om ett enskilt fall på grund av banksekretessen. Men vi bemöter alltid de klagomål som skickas direkt till Handelsbanken personligen.

Med vänlig hälsning
Cecilia Kristoffersson
Klagomålsansvarig

Företaget svarade 2010-02-22 14:59:06

Vad tycker du om svaret?

Medel: 4.8
Företaget svarade efter 2 dagar.

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna kommentera!
nattvandraren, 2010-02-24 21:53:12
Jadu, är du säker på vad du säger? Får inte ihop din matematik...
Rapportera
009bb (009 från fel plats), 2010-02-24 20:28:58
Bäste Kränkt & bedragen... ta & läs din egen text en gång till. Du skriver att SHB har värderat fastigheten TILL ett negativt värde, din formel blir då:

5 000 000 + x = -1 500 000

Hade du skrivit UNDERV?RDERAT så hade formel kunnat lyda

5 000 000 + x = 3 500 000 (där x egentligen är ett ointressant värde)

Med ditt sätt att uttrycka dig så borde allt på Blocket säljas till negativa värden, men tyvärr är det inte så...

Beträffande att du tycker att vi är sjukt suspekta (avhåll dig gärna från personangrepp) så kan det hänga ihop med att hela story'n verkar just sjukt suspekt, så jag säger, lägg korten på bordet! Förklara för oss så slipper vi vara "sjukt suspekta". Varför detta trix med servitut och olika ägare? Varför slängdes inte futtiga 24k upp och detta hade varit en icke-händelse?

Som jag skrev tidigare, det verkar ligga en hund begraven, varför skulle annars banken dra öronen åt sig. Ingen rök utan eld, vad var det som fick banken att i dina ögon snedtända?Rapportera
Kattälskaren, 2010-02-24 15:56:25
Jag är företagare själv så jag vet mer än väl vad skatteverket gör och inte gör.

Ditt räkneexempel är lite lustigt. Vad är det för konstanter du använder dig av?

Om du inte äger jordbruksfastigheten eller om du äger den separat d.v.s. den ingår inte i den andra fastigheten så är det väl inte konstigt att den inte räknas in i värderingen. En nyttjanderätt är som sagt var ingen äganderätt. Du kan inte sälja något du inte äger.

?terigen, vad såldes fastigheten för?

Rapportera
Kränkt och bedragen, 2010-02-24 12:40:44
För er tre (009, Kattälskaren och Joha) som drivs av så sjukt suspekta tankar så skall jag försöka mig på ett klarläggande, observera att jag tar det inte som någon garanti för att skall klara av att objektivt.
Jorbruksfastigheten värderades på Kronofogdemyndighetens (KFM) uppdrag av ett värderingsinstitut som KFM upphandlat. Ur den värderingsrapporten går att utläsa

Eftersom servitutsavtalet gällde utan inskränkning i tiden kan man kunde inte räkna med framtida nyttor för fastighetsägaren, jordbruksfastigheten skall för ägarens vidkommande värderas till 0 (noll) kronor, fastigheten är inte utmätningsbar, värdet skall istället tillgodoräknas den ?härskande? fastigheten, d.v.s. herrgårdsfastigheten.

Som tidigare påpekats så var Handelsbanken arkitekt till servitutsavtalet för att just värdet på jordbruksfastigheten skull tillgodo räknas herrgårdsfastigheten.

Angående likviditetsbristen så har väl aldrig Ni tre hört talas om att företagares ekonomiska medel konfiskeras av Skattemyndigheten genom bristande kompetens och överdriven nitiskhet. Ni har förmodligen ej heller hört talas om att Skattemyndigheten vid flertal tillfällen fällts i Europadomstolen just p.g.a. dessa brott mot mänskliga rättigheter.

Lär Er istället att läsa innantill och fokusera på det verkliga problemet d.v.s. att Handelsbanken av bedrägliga skäl kommit att värdera en stor exklusiv herrgård till ett negativt värde

Några matematiska ex. typ matematikboken
5 000 000 + x = 3 500 000 ( x = -1 500 000)
7 000 000 + y = 3 500 000 ( y = - 3 500 000)

Det här exempel på matematik som de flesta normalbegåvade klarar av redan i mellanstadiet.

Hur svårt kan det va?

?r det inte möjligtvis inte så att Ni fördunklat Er analytiska förmåga p.g.a. den svenska avundsjukan?

OBS! jag räknar absolut inte med något erkännande från Er sida, så vänligen bespara oss den utläggningen.'

Tack för ordet!

Rapportera
009, 2010-02-24 00:37:53
Beträffande "negativt" värde så beskriver ju Ts med all tydlighet att det handlar om ett minustal. Det understryks ju dessutom med ett "Du läste rätt negativt värde".

Om en bank värderar för lågt skulle jag nog kalla det för en "undervärdering".

Hur man får till ett negativt värde på en fastighet kan man ju fundera över, men det går säkert det också. En del fastigheter köps/säljs som aktiebolag och då kan det säkert se lite knepigt ut.

Jag tänker t ex på blocket-annonser där det kan stå "du får 500 kr plus en mobil om du övertar mitt återstående ab."... då torde ju telefonen betinga ett negativt värde för ägaren, eller?

Kanske lite enkelt tänkt, men jag ser bara "negativt värde" i klagan, inget om en "avsevärd undervärdering".

För övrigt lät det rätt skumt kring jordbruksfastigheten. Ett servitut med nyttjanderätt är inte likställt med äganderätt -varför då över huvud taget diskutera värdet av denna fastighet? Låter väldigt vrickat.

Som jag sade tidigare, om Ts inte kan slänga fram 24.000 är det ngt fel. En såpass stor fastighet är inte gratis i drift heller och eftersom det inte fanns några pengar så jag utgår från att den varken hade el, värme eller vatten utan har frusit sönder i kylan och står & förfaller -är det därifrån det negativa värdet kommer? Dvs det kostar en rejäl peng att sätta kåken i säljbart skick?

Hela affären stinker.

Rapportera
Joha., 2010-02-23 19:12:47
Kattälskaren - Nej det är ju precis det jag ifrågasätter. Det kan lika gärna vara Ts värdesättare som helt är ute och cyklar. Precis som av samma anledning som bankens värdesättare kan denne ha intresse i fastigheten. Kanske är han/hon nära vän med ägaren av fastigheten. Inte vet jag. Men det jag vet är att jag fortfarande är skeptisk till klagomålet. Det har jag sagt från första början. Vidare så kan det precis som Ts beskriver finnas ett intresse för fastigheten inne hos banken själva och därför gör dom detta. Jag vet inte, du vet inte och ts säger då att han inte vet.

Okej, 3.5 mille är inte negativt NEJ men om vi ska börja behandla dig som en 5 åring så fine whit me. 3,5 miljoner är MER negativt än 14 miljoner om det handlar om pengar för försäljaren. Det är ju så solklart att det inte finns annat. Om du har en ferrari värderad till 800 000 och KFM beslagtar och säljer den för 200 000. Självklart blir det ett negativt utfall och bara för att man har skulder så ska detta INTE behöva hända. Det är inte olagligt att ha skulder och därför bör inte Ts drabbas av det negativa utfall F?R HONOM som det ändå blivit.

OM och jag säger OM det är som Ts säger. Så är det SJ?LVKLART banken som lagt grunden för situationen kring husförsäljningen. Det är ju dom som gjort den dåliga värderingen. Det spelar heller egentligen ingen roll vad huset såldes för eftersom det inte är frågan i klagomålet. Frågan är varför värderingen är så förbannat NEDSATT. På en KFM aution vet alla att det allt som oftast blir dåliga priser på det dom säljer.

Rapportera
Kattälskaren, 2010-02-23 14:31:54
Bara för att man lägger ut en sak för 14-15 miljoner så betyder det inte att saken är värd det. Det är därför jag undrar vad fastigheten blev såld för

Och återigen, det är ingen negativ värdering. 3,5 miljoner är ett positivt tal och det är inte noll eller negativt som klagaren skriver. Kan vi inte hålla oss till fakta istället för grova överdrifter.

Klart att det är en tråkig situation men det är knappast Handelsbankens fel att den har uppstått.

Rapportera
Joha., 2010-02-23 12:01:44
Kattälskaren - Nej för Handelsbanken är det självklart ingen negativ summa. Men det är inte fråga om det heller. För Ts är det givetvis frågan om ett negativt tal då egendomen först värderats till 14 miljon HELT oberoende och sen kommer banken med en pungspark och sänker värderingen med 11,5 miljoner. Då är kan man ju givetvis börja fundera varför ?

Ts - Jag har inte besvarat din tråd utan jag har dragit exmpel på olika saker för att få Kattälskaren att förstå vad som menas med tråden. Sen har jag bara i all sin enkelhet förklarat vad som gäller vid ett lån eftersom hon absolut tycker att ägaren skulle ha fortsatt belåna egendomen.

Som jag inledde mitt förra inlägg så kan jag säga att även jag i enlighet med kattälskaren tycker att tråden verkar suspekt. Det fattas en hel del information. Det blandas och ges med siffror. En annan fråga som ploppar upp i skallen är den att varför inte bara byta bank och låta dessa göra en egen värdering. Kanske är det er värderingsman som helt enkelt gjort en blunder. Oavsett vad så kommer det aldrig bli besvarat eftersom banken lägger locket på vilket även det ger signaler om vad som egentligen hänt.

Rapportera
Kattälskaren, 2010-02-23 11:30:09
Banken har inte lämnat ut några uppgifter om kundens tillgångar utan om kundens skulder.

När det gäller värderingen så har de INTE värderat den till en negativ summa. Det är ett faktum.

Nej, jag hade inte blivit glad om jag hade hamnat hos fogden men det är inte det saken handlar om. Den handlar om HB:s värdering av en fastighet. Jag tror helt enkelt inte på vad som förs fram av klagaren då en hel del i inlägget verkar mycket märkligt.

Det är därför jag undrar vad fastigheten har sålts för.

Rapportera
Kränkt och bedragen, 2010-02-23 11:29:13
Joha - Tack, för att någon normal kompetent kan yttra sig sakligt rörande den miserabla värderingsblunder från Handelsbankens sida.
Men jag får även uppmana dig att läsa på mer noggrant, enligt konkursförvaltaren uppgår skulden endast till 1 milj. kronor dessutom var det Handelsbankens kontorschef vid kontoret i Partille som kom att kontakta ägaren för att de skulle låna ut mer pengar, vill först göra en ny värdering av fastigheten sedan kom samma person att uppge "lånet klart inom kort, fastigheten är värderad" till KFM:s handläggare.
Därefter kommer kovändningen, kanske var det så som Eugen nedan påpekat att någon på banken ville komma åt egendomen för eget ändamål. Så länge Handelsbanken med olika lögner vägrar att lämna ut någon värdering kommer frågan om hur det här gått till det förbli oklar.


Rapportera
Joha., 2010-02-23 09:32:48
Kattälskaren - Snälla, Ts kanske inte har rätt i klagomålet i fråga och kanske heller inte är helt ärlig med allt MEN, Innan du häver ur dig saker och ting bör du läsa på. För det första så bryter visst handelsbanken DIREKT mot sekretessen genom att lämna ut kundens tillgångar som överstiger den eller dom skulder som kunden har dragit på sig. Som exempel säger vi att kunden har 2 miljoner på sina konton och har lyckas dra på sig en skuld på 250.000 kr. Då måste banken lämna ut sådana uppgifter som säger att det finns täckning för skulden men ska utelämna överstigande belopp. Banken ska givetvis ta hänsyn till allt som kan komma kunden till skada oavsett om det gäller att lämna ut uppgifter till privatpersoner eller folk på KFM. Hela banksekretessen bygger på att ingen annan har att göra med DINA pengar.

För det andra. Har fastigheten värderats av en oberoende mäklare eller annan kunnig person till mellan 5 och 7 miljoner men sen omvärderas av bankens personal eller bankens uppdragsvärderare till 3,5 miljoner så uppstår genast ett negativt värde för kunden på mellan 1.5-3,5 miljoner kronor mot den oberoende värdering som tidigare gjorts. Lägg märke till att det endast är en del av fastigheten men banken har värderat HELA fastigheten till L?NGT under det värde som den oberoende värderat alltsammans till och därför är egenltigen den negativa summan ännu högre.

För det tredje.
Du skriver att Ts lätt kunde ha belånat sin fastighet för att betala av skulden. ?ven här föreslår jag att du läser på. För att banken ska låna ut pengar till någon krävs det först och främst att banken kan se att personen har inkomst som gör att han utan större problem kan betala tillbaka lånet. Man får ju anta att om man äger en fastighet som är värderad till såna summor och lyckas dra på sig en skuld på 24.000 som man dessutom inte kan betala tillbaka innan utmätning och försäljning är avklarad så tyder det ju på någonting har uppstått i personens betalningsförmåga. Därför hade banken OAVSETT tillgångar i huset inte godkännt ett lån eftersom att personens betalningsförmåga inte är stark nog. Har det uppstått en situation för Ts där han inte får några pengar och sitter på en högt värderad fastighet så är försäljning den enda utvägen, inte belåna sig ännu mer. Jag har alltid fått lära mig att låna inte löser några problem utan snarare bygger nya.

Hur skulle du reagera om du sitter på fastighet, värderad till 14 mille. Helt plötsligt sitter du i en situation där du inte kan betala en skuld, kronofogden mäter ut dina tillgångar för att se om täcker dina skulder och din fastighet ställs under försäljning. Under tiden omvärderas din fastighet från 14 mille till 3.5 miljoner av bankens privata värderare. Skulle du sitta där glad som ett barn på julafton 3,5 miljoner istället för 14 som egentligen var det rätta ?

Tänk om tänk rätt

Rapportera
Geoff, 2010-02-23 08:43:18
Det mest bedrägliga i denna bedrägliga bedräglarhistoria är...äsch, nu tappade jag tråden.
Rapportera
Kattälskaren, 2010-02-23 05:23:12
De bryter inte mot någon sekretess genom att lämna ut uppgifter om din skuldsituation. Dina skulder översteg enligt bankens värdering dina tillgångar. Det som banken har lämnat ut är alltså hur stora skulder du har samt vad de anser att fastigheten är värd. Det är ingen som helst sekretess på det.

Vad såldes fastigheten för?

Varför snackar du återigen om negativ värdering? Det stämmer ju inte.

Om fastigheten verkligen är värd 14 miljoner varför kunde du då inte kvickt och lätt låna upp de pengar du behövde från en annan bank om nu Handelsbanken är så dåliga? Låter extremt märkligt

Rapportera
Kränkt och bedragen, 2010-02-23 02:18:57
Jag har väldig svårt att förstå hur Handelsbankens Cecilia Kristoffersson kan uppge att de är förhindrade av banksekretessen att uttala sig. Brott mot banksekretessen ådrog de sig genom att uppge värdet (bedrägligt) på kunden tillgångar till KFM, men det tycks ju knappast besvärat dem alls. Nej, det framstår närmast som Handelsbanken använder sig av klyschan "förhindrad av banksekretess" för att slippa offentlighetens ljus rörande detta anmärkningsvärda bedrägeri.

Frågan handlar ju istället om att Handelsbanken skall redogöra för vilka värderingsprinciper de tillämpar eftersom varken konkursförvaltaren eller det oberoende värderingsföretaget som har strikt skadeståndsansvar kan godta Handelsbankens uppgifter om fastighetens värde.
Därför bör detl ligga i varje låntagares intresse att få veta om Handelsbanken har ställt sig över generella värderingsprinciper eftersom de tydligen kan värdera attraktiva fastigheter till noll och negativa värden.Rapportera
Kapten Kalsong, 2010-02-22 18:12:20
Dagens fråga; hur många gånger i TS inlägg och på denna sida förekommer ordet "bedräglig".

Svar: 11

Rapportera
Eugén, 2010-02-22 15:18:24
Fullkomligt häpnadsväckkande!

Så som jag ser det så rör det sig dessutom om ett uppenbart brott mot banksekretessen.

Handelsbanken får inte lämna ut uppgifter om kunders tillgångar som överstiger värdet på KFM:s utmätningsfordran.
Handelsbanken får bara medge om det finns ekonomiska medel eller tillgångar som kan täcka KFM:s utmätningsfordran.
Enligt utsökningsbalken framgår att det är KFM som har skyldighet att värdera egendomen.
Varför har Handelsbanken överhuvudtaget uppgivit att det inte gått att få bygglov på den andra fastigheten?
En annan märklig fråga är ju att Handelsbanken kommit att uppge för KFM att skulderna uppgått till närmare 4 miljoner när konkursförvaltaren som med skadeståndsansvar endast kommit tagit upp 1 miljon till Statshypotek i boupptäckningen?
Det är väl tämligen kopromenterande för Handelsbanken att konkursförvaltaren dessutom kommit att sätta ett värde på 10 miloner bara herrgården och att en utomstående värderingsspecialist kommit att värdera den andra fastigheten till mellan 5 - 7 miljoner, då verkar ju även mäklarens utgångspris på 14,8 för båda fastigheterna som korrekt.
Det skulle vara väldigt intressant att få se den värdering gjort att Handelsbankens värderingsexpertis kommit fram till ett värde på 3,5 miljoner för båda fastigheterna.

För mig tycks det hela närmast verka som någon typ av vendetta från Handelsbankens sida, det kanske rent av är så att någon på Handelsbanken vill komma över fastigheterna för eget ändamål?

Ser med stort intresse fram emot att få ta del av Handelsbanken inlaga i detta ärende.


Rapportera
009, 2010-02-22 08:17:51
Kränkt & bedragen 00:00:

Som jag skrev... kan man inte, i din situation, slänga fram 24.000 i god tid innan KFM slår till så är det något som är väldigt illa ställt. Hade det handlat om 240.000 hade jag mer kunnat begripa, men 24.000 låter inte seriöst.

Här ligger nog en & annan hund begraven...


Rapportera
Kattälskaren, 2010-02-22 02:17:11
Snälla upplys vari det bedrägliga ligger. Handelsbanken tjänar inget på att huset säljs exekutivt de får bara tillbaka sina pengar.

På vilket sätt har de värderat huset till ett negativt värde som du påstår? Du säger ju själv att de har värderat det till 3,5 miljoner. På vilket sätt är det ett negativt värde?

Rapportera
Kränkt och bedragen, 2010-02-22 00:00:41
009, du verkar ju fullständigt missat vad som lagligt allmänt bondförnuft och vad som rent kriminellt och bedrägligt. Om nu något är flummigt så verkar det mest vara din kombination av besserwisser mentalitet fullständig jante-indoktronering, för ditt resonemang uppvisar stora brister på intellekt.
Rapportera
killawife, 2010-02-21 18:34:16
Inlägget verkar vara klippt direkt fårn en tingsrätt-inlaga. Men för jävligt om det gått till på detta sätt.
Rapportera
009, 2010-02-21 10:32:03
En av orsakerna till att jag gillar Handelsbanken är att de är tuffa, ställer krav och är allmänt bonnförnuftiga.

Som Handelsbankskund är jag inte intresserad av att subventionera flummiga idéer och konkursmässiga företag.

Kan man inte själv utan vidare slänga ur sig de futtiga 24.000 kronorna som fattades när man råkar sitta på en herrgård för 15 milj så föreligger det något väldigt allvarligt fel.

Felet fastighetsägaren begått är helt självförvållat. Denne skulle betalt de 24.000 kronorna långt innan KFM trädde in och därefter lånat upp, säg 50 milj, från någon lattjo-bank typ Swedbank eller någon isländsk lycksökarbank = case closed.

Som sagt, Handelsbanken har en väldigt nöjd kund i mig, tacksam för att de inte slarvar bort mina pengar -ett stort TACK!

Rapportera
Kattälskaren, 2010-02-21 00:51:32
Hur kan en förlust på 10 miljoner ha uppstått? Om fastigheten har blivit såld genom KFM för att lösa överbelåningen så tillfaller mellanskillnaden mellan försäljningspris och skuld ägaren. Så om den blev såld för t.ex. 14 miljoner och skulderna var 3,9 så får ni ju tillbaka 10,1 miljoner.
Rapportera
M&A, 2010-02-20 20:48:03
Jag har vidarebefordrat detta till både stora och små företagskunder och även de privatkunder jag känner på handelsbanken. Det finns så många andra ärenden i samma riktning. Hoppas på förändring i attityd hos banken. Lokala beslut är bra men inte hos handelsbanken!!
Rapportera
Virgin, 2010-02-20 20:38:35
Låter inte klokt. Hur kan anställda på en bank behandla personer på ett så förnedrande och osakligt sätt?
Rapportera
Sacke, 2010-02-20 14:15:36
Det står "som privatperson" i första meningen.
Rapportera
Lelle, 2010-02-20 13:58:30
Låter som ett B2B ärende och hör då inte hemma på det här forumet.
Rapportera
Rapportera kommentaren:

Veckans fråga

Vad är viktigast när du köper ett abonnemang?
Att företaget har bra rykte
Pris
Uppsägningstid och villkor
Uppkoppling, surfmängd osv

Pål Burman grundare, Fairshopping.se.
Innovativ kundvård på webben - när kundklagomål blir affärsutveckling.

Klicka här för att se klippet!

 

Se Fairshoppings VD prata om uppsökande kundvård!
Klicka här för att se klippet!

............................................

Följ oss med hjälp av RSS

Hur besvarar jag som företag ett inlägg på Fairshopping?

Fairshoppings policy

Få FS-nyheter till MSN

Tipsa en vän!

Nedan kan du tipsa en vän om Fairshopping.